Jak to funguje

Možná jste se již setkali se známými a oblíbenými venkovními typy rolet. Navíjecí box, skrývající roletový bal je umístěn buď zvenčí na stěně, nebo zazděn pod omítkou, nebo umístěn přímo v překladu. Podobně jsou dnes řešeny i systémy moderních garážových vrat. Jejich princip může být buď úplně totožný s okenními venkovními roletami, nebo modifikovaný tak, že lamely se nenavíjí do roletového balu, ale jen se zasouvají do vodicích lišt pod strop, nebo podél stěn zavíraného prostoru.

Trochu větší lamely

Samozřejmě se většinou nepoužívá na takové ploše úzkých roletových lamel. Díly jsou v tomto případě větší a označují se jako sekce a takovéto systémy zavírání jako sekční. Zpravidla na běžně používaných výškách otvorů cca 2,5 metru se používá čtyřdílné řešení.