Jak vlastně vybrat ten správný?

Již jsme zmiňovali jako základ kalkulaci prostoru vzhledem k výkonu odvlhčovače vzduchu a úroveň vlhkosti, které má být dosaženo. Přístroj by měl správně dokázat obsah celého prostoru přefiltrovat za hodinu dvakrát. Na to je třeba při výpočtu také myslet. Výrobci také obvykle udávají množství kapaliny zachycené např. za hodinu.

Základ máme a co dál?


Mnoho přístrojů má připojen i vlhkoměr, na kterém můžete kontrolovat výsledky činnosti. Některé mají vlhkoměr dokonce uzpůsoben tak, aby po dosažení nastavené požadované vlhkosti přístroj automaticky vypnul a nespotřebovával zbytečně elektrickou energii. U některých je také doplněn časovač, který vám sepne odvlhčovač třeba v době odběru tzv. nočního proudu. Důležitá je i velikost a orientace vstupních a výstupních otvorů odvlhčovače vzduchu. Praktická jsou i kolečka pro snadné přemisťování přístroje dle potřeby.